Aktiastiftelsen i Mellan-Nyland
Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja sparandet, stödja hembygden och vårda sparbanksrörelsens traditioner i Mellannyland.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att stöda ekonomiskt arbete och forskning som främjar sparandet samt ger bidrag för allmännyttig verksamhet inom sitt verksamhetsområde.

Bidrag beviljas närmast som projektbidrag till föreningar och organisationer inom kultur, idrott och allmännyttig verksamhet samt för verksamhet som främjar barnens och ungdomarnas välbefinnande.

Bidraget beviljas inte till de redan verkställda projekter eller till den fackliga eller partipolistiska verksamheten. 

Ansökningsförfarande

Anksöningar emottas i Aktia Bankens kontorer i Träskända och Tusby.

Ansöningar kan göras året om, men beviljadet av bidrag koncentreras till hösten.

Ansökningsblankett [PDF]

Bakgrund

Aktiastiftelserna bildar den största aktiaägargruppen i Aktia Bank Abp. Aktiastiftelsen i Mellan-Nyland fungerar i Mellannyland och det grundades 2007.

Under åren 2007-2009 Aktia Bank donerade 150.000 € till stiftelsen när bankens kontor i Träskända, Tusby och Kervo fyllde tio år var. Stiftelsens beslutande organ är styrelsen.

Stiftelsens hemort är Träskända

Kontaktuppgifter

Ombudsman

Jenni Välitalo
050 366 5415
jenni.valitalo@puimala.com